VvE-Manager.

VvE-Manager is een computer programma dat dient als ondersteuning voor het beheer van een vereniging van eigenaren.

Met dit programma kunnen meerdere verenigingen beheerd worden. Binnen het programma zijn geen beperkingen v.w.b. de omvang van de vereniging of het aantal aanwezige appartementen.

VvE-Manager is speciaal geschreven voor het beheren van een vereniging van eigenaren en biedt dan ook de hulpmiddelen voor Administratief, Financieel en Technisch beheer van de vereniging. Voor automatische incasso kan een SEPA incasso bestand worden aangemaakt. Ook is het mogelijk om een SEPA betaalbestand te maken en naar de bank te sturen. Het verwerken van een CAMT053 (bankafschriften) bestand is op dit moment alleen mogelijk als het van de ABN-AMRO bank komt of eenzelfde indeling heeft. Jammer dat hierover geen afspraken gemaakt zijn bij het invoeren van IBAN en dat de banken er zo hun eigen layout en formaat aan geven. De SEPA bestanden die door dit programme gemaakt Worden zijn wel universeel en voor alle banken geschikt.

Het programma werkt onder het Microsoft Windows besturingssysteem (XP, Vista, 7, 8 en 10). Omdat het programma in XP is ontwikkeld, is het raadzaam om het in latere versies van Windows in compatibility mode te draaien om problemen te voorkomen die kunnen ontstaan door updates van Microsoft in deze latere versies van Windows.  (kijk op de "hints en tips" pagina voor meer informatie)

Met het programma kunnen ook diverse rapporten, brieven en overzichten gemaakt worden. Hiervoor hebt u Microsoft Office nodig of tenminste Microsoft Word.

Op de download pagina vindt u de handleiding van het programma waarin alle mogelijkheden tot in detail beschreven staan.

 

 © COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED CS-VvE Advies